ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja. Apr 19, 2023 · Zaključek študija - 2. stopnja. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela Univerze na Primorskem (z obrazci) so objavljena na spletni strani UP (pod rubriko Študenti). Kratka navodila na magistrskem ... 9. 2023. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene. V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢPedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študijski programi prve stopnje Študijski programi druge stopnje Študijski programi tretje stopnje.Naziv: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta: Skrajšano ime: UM PEF Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor Telefon: (02) 22 93 741: E-mail: [email protected]ška fakulteta. Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, 2000 Maribor 02 229 3741 [email protected] https://pef.um.si/ 1. Izbira univerze. 2 ...Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študijski programi prve stopnje Študijski programi druge stopnje Študijski programi tretje stopnje.Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... Apr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ...Predstavitveni zbornik. Študij likovne pedagogike daje kreativcem možnost poglobitve v lastno umetniško prakso, kritično refleksijo in ponuja spodbudno okolje, kjer ima študent možnost preizkušati različne likovne tehnike izražanja. Poleg tega pa študijski program študenta opolnomoči, da lahko znanje likovne umetnosti predaja naprej ... Pedagoška dejavnost. Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ...Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... warwick school districtmalus Naziv: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta: Skrajšano ime: UM PEF Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor Telefon: (02) 22 93 741: E-mail: [email protected] o izobraževanju v študijskem letu 2023/2024: 1. STOPNJA- študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje: 1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o ...Vseživljenjsko učenje je potrebno umestiti v vse pore naše družbe in sistem vzgoje in izobraževanja. Ob zaključku raziskovalnega projekta »Vseživljensko učenje za trajnostni razvoj in digitalni preboj«, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 6. septembra 2023 organizirali okroglo mizo »Odgovornost za vseživjenjsko učenje ...Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper Predšolska vzgoja – pedagoška psihologija interno nelektorirano gradivo Sonja Čotar Konrad, pred 39 psihologijo, neobjavljeno interno ...Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem tisku . Obvestila študentom. Zaključna dela. Posebni status študenta na UM PEF. Študijski koledar. Pogosta vprašanja. Ob študiju. Študentski svet UM PEF. Komisija za študijske zadeve. Povezave. Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Pravilnik o delovnem času. Priloga 1: Obrazec za povračilo potnih stroškov za opravljanje dela izven prostorov PEF. Priloga 2: Osebni letni načrt dela za pedagoške delavce. Priloga 3: Poročilo o delu pedagoškega delavca. pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ... Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ) Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in ...Sep 11, 2023 · 01 589 22 33. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoČlane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.Fakulteta za arhitekturo, ob 14.00 Filozofska fakulteta, ob 13.00 Fakulteta za računalništvo in informatiko, ob 14.00 Pedagoška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za strojništvo, ob 14.00 Naravoslovnotehniška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za upravo, ob 14.00 Fakulteta za družbene vede, ob 14.00 Ekonomska fakulteta, ob 13.00 checkmarq Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študijski programi prve stopnje Študijski programi druge stopnje Študijski programi tretje stopnje.ANDRAGOGIKA od študijskega leta 2022/2023 dalje. (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE do vključno študijskega leta 2021/2022) Vrsta programa: Magistrski študijski program, 2. stopnja. Smeri programa: /. Trajanje študija: 2 leti. Število kreditnih točk (ECTS):Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 dalje. Skoči na vsebino ... ANDRAGOGIKA od študijskega leta 2022/2023 dalje. (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE do vključno študijskega leta 2021/2022) Vrsta programa: Magistrski študijski program, 2. stopnja. Smeri programa: /. Trajanje študija: 2 leti. Število kreditnih točk (ECTS):Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo! ANDRAGOGIKA od študijskega leta 2022/2023 dalje. (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE do vključno študijskega leta 2021/2022) Vrsta programa: Magistrski študijski program, 2. stopnja. Smeri programa: /. Trajanje študija: 2 leti. Število kreditnih točk (ECTS):4. Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk. 1.2.2022. us capitals quiz Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, Slovenija Znanju dajemo. besedo. Pridružite se študijskim programom, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študiraj O fakulteti. Aktualno.znanost. Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost je program skupne diplome, ki se izvaja na večih evropskih univerzah (Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Dunaju, Univerzi Komenski v Bratislavi in Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti), na UL pa se izvaja na štirih fakultetah: PeF, FF, MF in FRI.Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoOmejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ...znanost. Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost je program skupne diplome, ki se izvaja na večih evropskih univerzah (Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Dunaju, Univerzi Komenski v Bratislavi in Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti), na UL pa se izvaja na štirih fakultetah: PeF, FF, MF in FRI.splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta.Apr 19, 2023 · Zaključek študija - 2. stopnja. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela Univerze na Primorskem (z obrazci) so objavljena na spletni strani UP (pod rubriko Študenti). Kratka navodila na magistrskem ... Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta...CRP V5-0434 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. Pedagoška fakulteta UL. Pedagoška fakulteta UL. (Dictionary of Education Terminology) (2008 – 2009) (vodja dr. Janez Vogrinc) CRP M4-0201 Razvoj patriotizma med mladimi. (Developing patriotism among youth.) Pedagoška fakulteta UL. (2007 – 2009) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan)4. Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk. 1.2.2022. Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. avgust 2023. Razpis za vpis UL PEF. Spremenjeni pogoji za vpis za UN študijska programa Dvopredmetni učitelj in Likovna pedagogika – poklicna matura. Skupne določbe. Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Vpisna mesta za vpis v višji letnik. the movie the other guys Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem tisku . Praktično usposabljanje oz. pedagoška praksa v univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, 1. stopnja, je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja v našem ...Socialna. pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, da na svet pogledaš izven ustaljenih okvirjev ter se približaš družbenim skupinam, ki pogosto ostajajo skrite in s svojim znanjem pripevaš k zmanjševanju stigmatiziranja ...Pedagoška fakulteta. Koroška cesta 160 2000 Maribor. T (02) 22 93 741 M [email protected]šni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. autonat Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študentke in študente za kakovostno<br />. delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje<br />. z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.<br />. Pedagoška dejavnost. Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja in razvija so: teoretske in zakonske osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, skupine in edukacija oseb s posebnimi potrebami, učenje in poučevanje oseb z različnimi posebnimi potrebami, psihologija oseb s posebnimi potrebami, metode raziskovanja, značilnosti, prepoznavanje in ocenjevanje različnih skupin oseb s ... Bodoči študenti. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče pedagoge, strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja ter umetnike. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato so ...Kako lahko nadaljujete študij po prekinitvi? Študent, ki je izgubil status študenta, lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici. (128. člen Statuta UL). Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko 13. Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta 14. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 15. Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko 16. Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta 17. Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta 18.splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta.Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov. Če med prvostopenjskim študijem z ... Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje, pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ... rainbow cat Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja.Apr 19, 2023 · Zaključek študija - 2. stopnja. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela Univerze na Primorskem (z obrazci) so objavljena na spletni strani UP (pod rubriko Študenti). Kratka navodila na magistrskem ... pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ... Dec 23, 2022 · Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. dixxon flannel co Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Pravilnik o delovnem času. Priloga 1: Obrazec za povračilo potnih stroškov za opravljanje dela izven prostorov PEF. Priloga 2: Osebni letni načrt dela za pedagoške delavce. Priloga 3: Poročilo o delu pedagoškega delavca. Pedagoška fakulteta UL; Pedagoška fakulteta UL. Išči predmete. Išči predmete . Razširi vse. Študij. Raziskovalna, strokovna in umetniška dejavnost. Oddelki ... toronto subway map Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUmUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. testa za oceno eksplozivne moči nog – sonožni skok v daljino z mesta;KNJIŽNICA UL PEF. Kardeljeva ploščad 16. 1000 Ljubljana. E-pošta: [email protected] Telefon: 01 589 2332 . Kje smo? Nahajamo se v 4. nadstropju. Delovni čas. ponedeljek–petek 7.30–19.00 Pedagoška fakulteta Aktivnosti. Na naši fakulteti potekajo raznolike aktivnosti v katere se lahko vključite, od raziskovalne do obštudijske dejavnosti. Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov. Če med prvostopenjskim študijem z ... Pedagoška fakulteta. Socialna pedagogika. Pedagoška fakulteta UL. Socialna pedagogika B1-UNI. Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) ECTS kreditnih ...CRP V5-0434 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. Pedagoška fakulteta UL. Pedagoška fakulteta UL. (Dictionary of Education Terminology) (2008 – 2009) (vodja dr. Janez Vogrinc) CRP M4-0201 Razvoj patriotizma med mladimi. (Developing patriotism among youth.) Pedagoška fakulteta UL. (2007 – 2009) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan)Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše: Nadaljnje. izobraževanje. in usposabljanje. V okviru nadaljnjega izobraževanja na Pedagoški fakulteti ponujamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe ter programe profesionalnega usposabljanja, prav tako pa organiziramo različne kongrese in posvete za delavce v vzgoji in izobraževanju ter zanje nudimo tudi strokovno-didaktično svetovalnico.Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ... Pedagoška komunikologija. Sportsko-rekreativne aktivnosti. ... Dobrodošli na Moodle Fakulteta pedagoških nauka. Preskoči Kalendar. Kalendar. September 2023. Kontakt. Referat UL PEF. Kardeljeva ploščad 16. 1000 Ljubljana. Soba 029 (dekanat) E-naslov: [email protected]. Telefon: 01 5892 201 in 01 5892 343 (podiplomski in magistrski študij), 01 5892 231 (doktorski študij) Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... effects of the french revolution PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢVodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje, Izračun točk za vpis na fakulteto. V primeru, ko se v posameznem roku za vpis v določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji. Za vsakega kandidata se nato izračuna število točk po postopku in merilih, ki so sprejeta za dani študijski program. Feb 22, 1993 · Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper Predšolska vzgoja – pedagoška psihologija interno nelektorirano gradivo Sonja Čotar Konrad, pred 39 psihologijo, neobjavljeno interno ...Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je ... Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.Zaključek študija - 2. stopnja. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela Univerze na Primorskem (z obrazci) so objavljena na spletni strani UP (pod rubriko Študenti). Kratka navodila na magistrskem ...Jun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... out like a light Dec 23, 2022 · Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...Znanju dajemo. besedo. Pridružite se študijskim programom, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študiraj O fakulteti. Aktualno.Pedagoška fakulteta. Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, 2000 Maribor 02 229 3741 [email protected] https://pef.um.si/ 1. Izbira univerze. 2 ...Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. avgust 2023. Razpis za vpis UL PEF. Spremenjeni pogoji za vpis za UN študijska programa Dvopredmetni učitelj in Likovna pedagogika – poklicna matura. Skupne določbe. Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Vpisna mesta za vpis v višji letnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem ...Apr 19, 2023 · Zaključek študija - 2. stopnja. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela Univerze na Primorskem (z obrazci) so objavljena na spletni strani UP (pod rubriko Študenti). Kratka navodila na magistrskem ... Pripravljalni letnik za študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika. Diferencialni izpiti : Navodila za diferencialne izpite (študijsko leto 2023-2024) Diferencialni izpit pri učni enoti Metodologija pedagoškega raziskovanja bo potekal 4. 9.Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta,Pogodbe o izobraževanju v študijskem letu 2023/2024: 1. STOPNJA- študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje: 1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj.Študijski program na smeri Tehnika se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko in poteka v vezavi z matematiko ali fiziko. Poleg splošnih didaktičnih znanj, se v okviru študija seznaniš tudi z didaktikami izbranih predmetnih področji. Nadgradiš osnovna znanja potrebna za vse ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoŠtudijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS.Socialna. pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, da na svet pogledaš izven ustaljenih okvirjev ter se približaš družbenim skupinam, ki pogosto ostajajo skrite in s svojim znanjem pripevaš k zmanjševanju stigmatiziranja ... landscape with the fall of icarus KNJIŽNICA UL PEF. Kardeljeva ploščad 16. 1000 Ljubljana. E-pošta: [email protected] Telefon: 01 589 2332 . Kje smo? Nahajamo se v 4. nadstropju. Delovni čas. ponedeljek–petek 7.30–19.00Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta, Pogodbe o izobraževanju v študijskem letu 2023/2024: 1. STOPNJA- študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje: 1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o ... football simulator Predstavitveni zbornik. Študij likovne pedagogike daje kreativcem možnost poglobitve v lastno umetniško prakso, kritično refleksijo in ponuja spodbudno okolje, kjer ima študent možnost preizkušati različne likovne tehnike izražanja. Poleg tega pa študijski program študenta opolnomoči, da lahko znanje likovne umetnosti predaja naprej ... Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov. Če med prvostopenjskim študijem z ... pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ...CRP V5-0434 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. Pedagoška fakulteta UL. Pedagoška fakulteta UL. (Dictionary of Education Terminology) (2008 – 2009) (vodja dr. Janez Vogrinc) CRP M4-0201 Razvoj patriotizma med mladimi. (Developing patriotism among youth.) Pedagoška fakulteta UL. (2007 – 2009) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan)PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢPedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ... banco bolivariano Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študentke in študente za kakovostno<br />. delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje<br />. z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.<br />.Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.Predstavitveni zbornik. Študij likovne pedagogike daje kreativcem možnost poglobitve v lastno umetniško prakso, kritično refleksijo in ponuja spodbudno okolje, kjer ima študent možnost preizkušati različne likovne tehnike izražanja. Poleg tega pa študijski program študenta opolnomoči, da lahko znanje likovne umetnosti predaja naprej ...Študijski program na smeri Tehnika se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko in poteka v vezavi z matematiko ali fiziko. Poleg splošnih didaktičnih znanj, se v okviru študija seznaniš tudi z didaktikami izbranih predmetnih področji. Nadgradiš osnovna znanja potrebna za vse ... Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ... roadblocks near me Študijski program na smeri Tehnika se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko in poteka v vezavi z matematiko ali fiziko. Poleg splošnih didaktičnih znanj, se v okviru študija seznaniš tudi z didaktikami izbranih predmetnih področji. Nadgradiš osnovna znanja potrebna za vse ...Praktično usposabljanje oz. pedagoška praksa v univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, 1. stopnja, je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja v našem ...Pedagoška komunikologija. Sportsko-rekreativne aktivnosti. ... Dobrodošli na Moodle Fakulteta pedagoških nauka. Preskoči Kalendar. Kalendar. September 2023. facebook likes Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je ...Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študentke in študente za kakovostno<br />. delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje<br />. z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.<br />. twice wallpaper Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... 4. Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk. 1.2.2022. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper Predšolska vzgoja – pedagoška psihologija interno nelektorirano gradivo Sonja Čotar Konrad, pred 39 psihologijo, neobjavljeno interno ... Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo! Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Pravilnik o delovnem času. Priloga 1: Obrazec za povračilo potnih stroškov za opravljanje dela izven prostorov PEF. Priloga 2: Osebni letni načrt dela za pedagoške delavce. Priloga 3: Poročilo o delu pedagoškega delavca. 1.22 Pedagoška fakulteta. Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. 01 589 2200. 01 589 2233. ... 7.8 DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor.Nadaljnje. izobraževanje. in usposabljanje. V okviru nadaljnjega izobraževanja na Pedagoški fakulteti ponujamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe ter programe profesionalnega usposabljanja, prav tako pa organiziramo različne kongrese in posvete za delavce v vzgoji in izobraževanju ter zanje nudimo tudi strokovno-didaktično svetovalnico.Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoPedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2017/2018 - Socialna pedagogika - 2. stopnja - Izobraževanje Ime programa: SOCIALNA PEDAGOGIKA Vrsta programa: Magistrski študijski program, 2. stopnja Trajanje študija:... Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... trials of the blood dragon pcgw Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo! splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. Dvopredmetni. učitelj. Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan tako, da študent ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. splošna ali poklicna matura. PEDAGOŠKA FAKULTETA. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju ...Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. avgust 2023. Razpis za vpis UL PEF. Spremenjeni pogoji za vpis za UN študijska programa Dvopredmetni učitelj in Likovna pedagogika – poklicna matura. Skupne določbe. Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Vpisna mesta za vpis v višji letnik. citi commercial card Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm Predšolska. vzgoja. Delo vzgojitelja predšolskih otrok je izjemno ustvarjalno in dinamično. Vsak dan prinese nove in zanimive izzive. Z ustvarjanjem in zagotavljanjem možnosti za aktivno udeležbo vseh otrok vzgojitelj omogoča otrokom napredovanje v samostojnosti, radovednosti, komunikaciji, sposobnosti razmišljanja, ustvarjalnega ...Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 refer[email protected] ...Legenda. Polje Programi označuje število vpisljivih dodiplomskih študijskih programov (stopnje B1-VSŠ, B1-UNI in B1-MAG).III – Pedagoška komunikacija in partnerstvo med vrtcem, šolo in družino* III – Instrumentalna igra – Orffova glasbila: DIDAKTIKA: VOKALNO-INSTR. PRAKTIKUM I: xianyu Podiplomski študij. Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na tej povezavi: URNIKI ZA REDNI ŠTUDIJ. Ob kliku na povezavo, na urniku izberite ustrezni študijski program, letnik ter skupino. Urnik za študijsko leto 2023/2024 je v pripravi. Urnik za študijsko leto 2023/2024 je v pripravi.Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ...Logopedija in. surdo- pedagogika. Komunikacija je osnovna človeška potreba in kakršnekoli težave na področju komunikacije imajo lahko pomembne in dolgoročne posledice na posameznikovo življenje. Pri obravnavi težav komunikacije ima ključno vlogo logoped-surdopedagog. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program.Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2018/2019 - Razredni pouk - 1. stopnja - Izobraževanje Ime programa: Razredni pouk Vrsta programa: Univerzitetni študijski program (UN), 1. stopnja Smeri: Razredni pouk...Feb 22, 1993 · Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta.Fakulteta za arhitekturo, ob 14.00 Filozofska fakulteta, ob 13.00 Fakulteta za računalništvo in informatiko, ob 14.00 Pedagoška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za strojništvo, ob 14.00 Naravoslovnotehniška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za upravo, ob 14.00 Fakulteta za družbene vede, ob 14.00 Ekonomska fakulteta, ob 13.00 wahealthplanfinder Predšolska. vzgoja. Delo vzgojitelja predšolskih otrok je izjemno ustvarjalno in dinamično. Vsak dan prinese nove in zanimive izzive. Z ustvarjanjem in zagotavljanjem možnosti za aktivno udeležbo vseh otrok vzgojitelj omogoča otrokom napredovanje v samostojnosti, radovednosti, komunikaciji, sposobnosti razmišljanja, ustvarjalnega ...Cenik za študijsko leto 2023/2024. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za š. l. 2023/2024. Cenik prispevkov in storitev za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo za š. l. 2023/2024. Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo ter za študijske programe za izpopolnjevanje za š. l. 2023/2024.Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 3,894 likes · 35 talking about this · 157 were here. Dobrodošli na uradni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani....Znanju dajemo. besedo. Pridružite se študijskim programom, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študiraj O fakulteti. Aktualno. translate english to thai Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje, 9. 2023. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene. V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper Predšolska vzgoja – pedagoška psihologija interno nelektorirano gradivo Sonja Čotar Konrad, pred 39 psihologijo, neobjavljeno interno ... Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študentke in študente za kakovostno<br />. delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje<br />. z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.<br />.Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je ... Apr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ...